LEGISLATIE SSM

 • Legea nr.319/2006- Legea Securitatii si Sanatatii in munca
 • HG nr.1425/2006 - norme metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006, modificata si completata cu HG nr.955/2010
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii - in vigoare din 22 decembrie 2005, modificata si completata cu Legea nr.40/2011
 • Legea nr.436/2001 aprobarea OUG nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
 • OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
 • HG nr.300/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
 • HG nr.1146/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
 • HG nr.1051/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
 • HG nr.1091/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
 • HG nr.1092/2006 - protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca
 • HG nr.1093/2006 - privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
 • HG nr.1058/2006 - cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
 • HG nr.355/2007 - privind supravegherea sanatatii lucratorilor
 • OG nr.37/2007 - privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora
 • HG nr.38/2008 - privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier

LEGISLATIE SU

LEGISLATIE RESURSE UMANE

LEGISLATIE ISCIR-RSVTI

LEGISLATIE MEDIU