Securitate si Sanatate in Munca

RRC ofera consultanta de specialitate pe probleme de sanatate securitate in munca in conformitate cu normele metodologice de aplicare a prevederilor din legea sanatatii securitatii in munca Nr. 319/2006

Intocmirea dosarului cu documentatie presupune:

 • Instructiuni specifice de securitate si sanatate in munca pentru fiecare loc de munca/ activitate desfasurata;
 • Instructiuni specifice privind utilizarea in conditii de securitate a echipamentelor de munca;
 • Elaborarea tematicilor pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca;
 • Intocmirea Instructiunilor de Securitate Sanatate in Munca privind periodicitatea instruirii;
 • Intocmirea fisei postului cuprinzand atributiile si raspunderile in domeniul Securitatii Sanatatii in Munca ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor execitate;
 • Intocmirea actelor de autoritate (decizii);
 • Intocmirea normativului cadru de acordare EIP prin identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din cadrul societatii in conformitate cu HG 1048/2006;
 • Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
 • Evidenta meseriilor si a profesiilor pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 • Evidenta zonelor cu risc ridicat (acolo unde este cazul);
 • Intocmirea si actualizarea Planul de Prevenire si Protectie;
 • Pretul dosarului intra in valoarea contractului!

Asistenta lunara:

Pretul lunar al asistentei este in functie de tipul activitatii desfasurate!