SERVICII DE PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE

Departamentul de proiectare RomRaz Consulting asigura servicii integrate de arhitectura si consultanta tehnica pentru cladiri civile si industriale. Oferim solutii de management al proiectelor si a constructiilor, de implementare, precum si solutii de amenajari interioare, respectand normativele in vigoare si standardele de calitate si siguranta.

Servicii

  • Consultanta tehnica si documentatie pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor I.S.U.;
  • Documentatie pentru obtinere certificatelor de urbanism C.U.;
  • Studiu de fezabilitate impreuna cu antemăsurători S.F.;
  • Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de constructie D.T.A.C.
  • Proiect tehnic P.T.;
  • Detalii de Executie D.E.;
  • Solutii de compartimentare si design interior;
  • Documentatie economica/Devize;
  • Proiecte de consolidare, restaurare si reabilitare cladiri de patrimoniu;
  • Intocmire studii urbanistice P.U.Z si P.U.D.;